Subsidies voor sportverenigingen

Sportclubs kunnen subsidies aanvragen! 

In 2018 kunnen de Kruishoutemse sportclubs en –verenigingen opnieuw beroep doen op subsidies. Deze subsidies zijn een belangrijk onderdeel van de uitvoering van het sportbeleidsplan. Ook dit jaar is ongeveer 19 000 euro beschikbaar voor het sportieve verenigingsleven.

De financiële middelen worden verdeeld op basis van een aantal parameters, zoals het ledenaantal en het aantal jeugdleden, het aantal trainingsuren, het aantal trainers, toegankelijk zijn voor Kruishoutemnaren … Er wordt een onderscheid gemaakt tussen recreatieve verenigingen, verenigingen die in competitie aantreden en verenigingen die én in competitie aantreden én een goede jeugdwerking hebben. Deze laatste krijgen de meeste steun. Het subsidiereglement stimuleert ook de opleiding van trainers en begeleiders. We willen clubs aanmoedigen om te werken met gediplomeerde trainers en begeleiders.

Jaarlijks zal het uit te keren bedrag aan de clubs uitbetaald worden na advies van de sportraad, die de door de clubs ingediende aanvragen beoordeelt.

Aanvragen moeten voor 30 september 2018 binnen zijn bij de sportdienst.

Voor verdere vragen kan je steeds terecht bij de sportdienst (sportdienst@kruishoutem.be of 09 383 62 31).

Sportdienst

Woestijnestraat 13
9770 Kruishoutem
tel. 09 383 62 31
fax 09 383 83 67
sportdienst@kruishoutem.be