Routes

Het dichte net van landbouw- en ruilverkavelingswegen, verrijkt met een aantal typische wandelwegen, biedt gevarieerde mogelijkheden aan wandelaars, fietsers en ruiters.

De brochures van de fiets-, wandel-, en ruiterroutes zijn verkrijgbaar bij de dienst toerisme van het gemeentebestuur.