Natuurgebieden

Het Kordaalbos

kordaal bos_route 002#F3ADHet Kordaalbos, ongeveer 3 ha groot, ligt bijna helemaal op het grondgebied Nokere, een deelgemeente van Kruishoutem. Dit kleine reservaat is ongetwijfeld een bodemkundig pareltje, dat een schat aan planten en dieren herbergt. De reservaatgedeelten zijn in handen van Natuurpunt. De sterk meanderende Kordaalbeek, die 1 km ten oosten van het bos ontspringt, doorkruist het bos van oost naar west. Het grootste gedeelte van het Kordaalbos kan bestempeld worden als een hakhoutbos van zwarte elzen en es. Tijdens de lente treffen we in het diepe dal kleurrijke, vochtminnende plantensoorten aan, zoals gele dotterbloemen, slanke steutelbloemen en reuzenpaardestaarten. Het bos is tevens een vogelparadijs. In de winter worden regelmatig de sperwer, de blauwe kiekendief, de koperwiek en de kramsvogel waargenomen. In de knotwilgen aan de rand van het bos komen elk jaar enkele koppels steenuilen broeden. Ook de groene en de grote bonte specht behoren tot de vaste broedvogels. Dit opmerkelijk rijke stukje natuur is via het Kordaelpad te bezoeken. Onder de leiding van conservator Lieven Kinds wordt het bos sinds jaren oordeelkundig beheerd.

Het Vuylbroeck

bloemHet gemeentelijk natuurreservaat Vuylbroeck, 2 ha 31 a groot, wordt beheerd door Natuurpunt met de ondersteuning van de gemeente Kruishoutem en de werkploeg van het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen. Het bronbosje ligt grotendeels ingeklemd tussen de bebouwing. Zowel op het vlak van de bodem, het reliëf, de waterhuishouding en bijgevolg ook de flora en de fauna, is de gelijkenis met het Kordaalbos opvallend. In het zuidelijke deel ligt een poel waar amfibieën gedijen. Ook hier domineert de zwarte els. Er is tevens een massale bloei van voorjaarsbloeiers te bespeuren. Sijsjes, houtsnippen en
watersnippen komen hier overwinteren. Het Vuylbroek is enkel te bezoeken tijdens geleide wandelingen. Voor meer informatie kun je terecht bij conservator Eddy Saveyn, Bellegemstraat 2, Kruishoutem –
Tel. 09/380 03 00.

Dienst Toerisme

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 27
fax 09 333 71 13
ombudsdienst@kruishoutem.be