Auteursrecht en billijke vergoeding

 1. AUTEURSRECHT is het recht van de AUTEURS van literair, wetenschappelijk of kunstwerk, om te bepalen hoe, waar en wanneer zijn werk openbaar mag gemaakt worden of onder welke conditie het mag worden gereproduceerd. Dit recht kan worden afgestaan aan een andere eigenaar, die het recht verwerft (bv. n.a.v. een erfenis, schenkingen, verkoop van rechten …).
  Wie van beschermd werk (bv. film, muziek, foto’s, theaterstukken …) gebruik wil maken dient hiervoor de toestemming te krijgen van de eigenaar. De eigenaar heeft het recht hiervoor auteursrechten te heffen.
  In veel gevallen worden deze rechten geïnd door auteursverenigingen. De bekendste hiervan bij ons zijn SABAM en SACD. Als je een boeking doet van artiesten, gezelschappen, muziekbands … zal je meestal in de contractuele bepalingen kunnen achterhalen bij welke auteursvereniging je een aangifte moet doen of kan je dit opvragen bij het productiebureau van de artiest(en).
  Voor kleinere rechten zoals het afspelen van muziek tijdens fuiven, eetfestijnen en andere evenementen dien je bijna altijd een aanvraag in te dienen bij SABAM.
  Naast heffing op het auteursrecht bestaat er specifiek voor de muzieksector ook nog een bijkomende heffing, “de billijke vergoeding”.
 2. De BILLIJKE VERGOEDING is de vergoeding die moet betaald worden voor het publieke gebruik van het muziekrepertoire van de uitvoerende artiesten en muziekproducenten. Dit komt dus ten goede aan de UITVOERDERS van de muziek (de zogenaamde uitvoerdersrechten).
  In sommige gevallen is de billijke vergoeding of een deel ervan al betaald door de eigenaars van de zaal onder vorm van een jaartarief.  Vraag dit dus na als je een zaal huurt.
  Het gemeentebestuur van Kruishoutem neemt de billijke vergoeding ten laste voor alle activiteiten die “in” De Mastbloem en “in” de  gemeenschapslokalen (Parochiaal centrum della Faille d’Huysse, Nocra, zaal Twee dorpen, Elckerlyc, zaal Telex en De Kring) plaatsvinden.
  Voor activiteiten met muziek die buiten (bv. op de speelplaats) plaats vinden, dien je wel aangifte te doen;

SABAM

SACD

Billijke vergoeding

Velden

NaamWaarde
ThemaVrije tijd / Evenementen organiseren