Plaatsen van aankondigingsborden of wegwijzers

plaatsen bordenHiervoor dien je een aanvraag te richten tot de overheid die het beheer heeft over de betrokken weg.

Langs gewestwegen (Deinsesteenweg, Oudenaardsesteenweg, Waregemsesteenweg, Olsensesteenweg, Anzegemsesteenweg, Kasteelstraat, Markt) mogen geen publiciteitsborden geplaatst worden, gezien de gemeente langs deze wegen infoborden voorziet waarop de organisatoren promotie kunnen maken voor hun activiteit.

Het Agentschap Wegen en Verkeer wijst er op dat zij geen vergunning afleveren voor tijdelijke publiciteit op het openbaar domein langs gewestwegen in Kruishoutem. Indien er toch inbreuken op openbaar domein langs gewestwegen worden vastgesteld, zullen de diensten van het Agentschap Wegen en verkeer deze borden verwijderen en zal een schadevergoeding aangerekend worden naar rato van 30 euro per inbreuk/bord.

Voor promotie langs de gemeentewegen (rest van de wegen) dien je een aanvraag te richten tot het College van Burgemeester en Schepenen, Markt 1, 9770 Kruishoutem. Deze toelating kan je aanvragen via het aanvraagformulier "Evenementen”.

Er mogen geen publiciteitsborden aangebracht worden op straatmeubilair, signalisatie, verkeersborden, openbare verlichting, bomen…

De borden dienen bij voorkeur zo vlug mogelijk en zeker uiterlijk 14 dagen na de datum van het evenement opgehaald te worden.

Cultuurdienst

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 15
fax 09 333 71 13
cultuurdienst@kruishoutem.be