Uitdelen van flyers, ophangen van affiches ...

Voor het verspreiden of verkopen van geschriften, tekeningen, prenten, aankondigingen en drukwerken in de straten en andere plaatsen heeft u voorafgaand een schriftelijke toelating van het gemeentebestuur nodig.

U richt uw aanvraag tot het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 9770 Kruishoutem.

Deze bepaling is niet van toepassing op de geschriften en drukwerken over de verkiezingen, informatie van openbaar nut en openbare werken. Als de persoon die deze publicaties verspreidt of verkoopt of de personen die hem/haar vergezellen, de openbare orde, rust of veiligheid verstoort, kan de politie tussenkomen om een einde te stellen aan de verspreiding.

Regelgeving

Artikel 13 van het Algemeen Politiereglement voor de gemeenten van de politiezone Vlaamse Ardennen.

Infodienst

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 84
fax 09 333 71 13
infodienst@kruishoutem.be