Projectsubsidie voor occasionele jeugdactiviteiten

Voorwaarden initiatief

 • occasioneel 
 • een afgebakende sociaal-culturele activiteit
 • voor jongeren tussen 6 en 25 jaar
 • een openbaar karakter
 • op het grondgebied van Kruishoutem
 • gericht op Kruishoutemse jongeren
 • zonder winstoogmerk
 • met een vernieuwend karakter
 • beperkt in tijd
 • met een specifieke doelstelling
 • voldoende bekendheid geven aan het initiatief
 • promotiedrukwerk voorzien van
  • het opschrift: 'Met de steun van het gemeentebestuur Kruishoutem'
  • het logo van de gemeente

Voor wie?

 • een erkende jeugdwerkorganisatie
 • voor verschillende jeugdwerkorganisaties samen
 • een plaatselijke vereniging
 • een occasionele initiatiefnemer
 • een groep initiatiefnemers

Subsidie

De subsidie bedraagt de helft van de gemaakte kosten, met een maximum van 250 euro per initiatief.

Aanvraagdossier

Per vereniging of groep van organisatoren kan slecht 1 aanvraag per jaar voor subsidiëring in aanmerking komen.

De betrokken initiatiefnemer moet minimaal 2 maanden voor de aanvang van de activiteit een aanvraagdossier indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen dat mits gunstig advies van de Gemeentelijke Raad voor het Jeugdbeleid een beslissing zal nemen.

Indien er tussentijds geen vergadering van de Gemeentelijke Raad voor het Jeugdbeleid is gepland, dan wordt het advies van de jeugdambtenaar gevraagd.

In het aanvraagdossier dienen minimaal volgende zaken te worden opgenomen:

 • Gegevens van de organisator (contactpersonen, adres en telefoon);
 • Gegevens over de organisatie (tijdstip van de activiteit, locatie, doelgroep, deelnemersaantal);
 • Begroting (overzicht van de te verwachten uitgaven en inkomsten);
 • Rekeningnummer waarop de toelage kan worden overgemaakt.

De toelage wordt uitgekeerd voor de aanvang van de activiteit.

Na de activiteit dient de organisator een rekening op te stellen met een overzicht van de reële en bewijsbare kosten (facturen, kasticketten, onkostennota's ...). Indien de organisator verzuimt dit te doen of onvoldoende uitgaven kan bewijzen, dan heeft het schepencollege steeds het recht de toelage geheel of gedeeltelijk terug te vorderen.

Meer info

Velden

NaamWaarde
ThemaVrije tijd / Evenementen organiseren / Gemeentelijke subsidies