Veiligheid bij evenementen

Het is belangrijk dat je als organisator VOORAF voldoende aandacht schenkt aan het aspect veiligheid.  Hiermee denken we aan de brandveiligheid en de veiligheid van je bezoekers in het algemeen.

Voor evenementen van tijdelijke aard die plaats vinden in openlucht en in tenten toegankelijk voor meer dan 100 personen, dien je via het aanvraagformulier “Evenementen” een plaatsbezoek van de brandweer en de politie aan te vragen.  Voor vaste inrichtingen, zoals De Mastbloem, het jeugdhuis … is dit niet nodig. Deze gebouwen werden reeds door de brandweer gekeurd.

Nadat je vanwege het gemeentebestuur de toelating ontvangen hebt voor het organiseren van je evenement, neem je best zo spoedig mogelijk contact op met de verantwoordelijke van de brandweerpost Kruishoutem Kris Vermaerke (kris.vermaerke@bvlar.be), die op basis van een situeringsplan reeds een eerste advies kan uitbrengen inzake brandvoorkoming en –veiligheid. Bedoeling is om in dit stadium reeds belangrijke inbreuken tegen het reglement op te sporen.

Teken je plannetje best op schaal en duid er zeker op aan:

  • de inplanting en indeling / inrichting van de tent (podium, discobar, toog, uitgangen, snelblussers…);
  • de omliggende gebouwen, de openbare weg (straatnamen vermelden).

TIP: Via het digitaal stratenplan op de gemeentelijke website kan je gemakkelijk een afdruk van de locatie en omgeving uitprinten.

Alvorens de activiteit mag starten, zal de brandweer samen met de politie de inrichting ter plaatse komen keuren. Deze keuring kan na afspraak plaatsvinden minstens 4 uur vóór de aanvang van de activiteit. Dit betekent dat uiterlijk 4 uur voor de aanvang van de activiteit de tent volledig opgesteld en ingericht moet zijn. Gelieve duidelijke afspraken te maken, gezien de brandweer niet altijd in de mogelijkheid is om de tent ’s avonds nog te keuren. Soms zal deze controle in de voormiddag moeten gebeuren.

De brandweer zal controleren of de voorschriften van tijdelijke inrichtingen gerespecteerd worden (zie “Checklist op basis van reglement tijdelijke inrichtingen").

Zonder een gunstig advies van de politie en de brandweerdienst, kan de burgemeester zich genoodzaakt zien, om veiligheidsredenen de activiteit te verbieden.

In deze 4 uren kunnen er – indien nodig - nog een aantal maatregelen genomen worden opdat de activiteit toch zou kunnen doorgaan.

Dit advies en plaatsbezoek is gratis voor verenigingen. De kosten worden betaald door het gemeentebestuur.

Nuttig om weten is dat de evenementenkoffer 3 snelblussers bevat, alsook pictogrammen voor het aanduiden van de nooduitgangen en de blusapparaten.

Hou vooral in de gaten

  • dat de locatie steeds vlot bereikbaar blijft voor de hulpdiensten. Dus geen wagens, nadars, tentjes …op de toegangswegen.
  • dat ook de toegang tot de parking vrijgehouden wordt.
  • dat de nooduitgangen goed aangeduid en bereikbaar zijn.
  • dat de nooduitgangen niet vast zijn, zodat bij een mogelijk incident een snelle en gemakkelijke ontruiming van de aanwezigen mogelijk is.
  • dat de toegelaten capaciteit van de tent / gebouw niet overschreden wordt.
  • dat de gevraagde attesten opvraagbaar zijn (verzekering, keuringen elektriciteit…)

Hou een oogje in het zeil…

Voorzie tijdens je evenement voldoende ervaren personen die toezicht houden. Zorg ervoor dat ze opvallen en herkenbaar zijn. Een duidelijke aanwezigheid heeft een ontradend effect op mogelijke relschoppers.

Het is geen overbodige luxe om ook op de parking te surveilleren. Parkings geven vaak aanleiding tot diefstallen, vandalisme, nachtlawaai… Bij problemen haal je er best onmiddellijk de politie bij.

De Vriendenkring van de Civiele Bescherming kan niet meer aangesproken worden om een oogje in het zeil te houden tijdens fuiven of om het verkeer te regelen.

Gaat het over een grotere manifestatie dan kun je beter een beroep doen op een bewakingsfirma.

In de evenementenkoffer steken er fluovestjes. Ook een lijst met noodnummers is aanwezig.

Het volledig Algemeen Politiereglement vind je hier.

Lokale Politie

Waregemsesteenweg 54
9770 Kruishoutem
tel. 09 321 73 10
fax 09 321 73 19
wijk.kruishoutem@pz-vlaamseardennen.be

Brandweer

Warandestraat 2
9770 Kruishoutem
tel. 09 383 62 18
fax 09 383 85 93
brandweer@kruishoutem.be