Afzetten van straten en openbaar domein

Via het formulier “Evenementen” kun je ondermeer – indien nodig – vragen om bepaalde straten of openbaar domein te laten afzetten op het moment van je evenement. Vergeet vooral niet te vermelden over welke manifestatie het gaat, welke locaties er dienen afgebakend te worden, welke periode…

Een straat kan enkel afgezet worden ter gelegenheid van een openbaar evenement en niet voor een privé-feest (huwelijk, communie…).

Een kopie van deze aanvraag wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de lokale politie, zodat zij hierover hun advies kunnen geven. Nadien neemt het gemeentebestuur een beslissing omtrent je aanvraag en word je daar tijdig van verwittigd.  

Gezien het hier gaat om een tijdelijke afwijking in het verkeersreglement, wordt door de politie een tijdelijke politieverordening opgemaakt.

De straten worden afgezet door de technische dienst van het gemeentebestuur.

Cultuurdienst

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 15
fax 09 333 71 13
cultuurdienst@kruishoutem.be