Erkenning als muziekactiviteit

Bij het spelen van elektronisch versterkte muziek moeten de normen gerespecteerd worden van het KB van 24 februari 1977 houdende de vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen. Dit houdt ondermeer in dat het geluidsniveau beperkt moet blijven tot 90 dB(A).

Voor grote fuiven of festivals kan een zogenaamde “erkenning als muziekactiviteit” worden aangevraagd bij het College van Burgemeester en Schepenen. Het bekomen van een erkenning betekent dat er tijdelijk een vrijstelling op de geluidsnormen wordt toegestaan. Als je de erkenning niet aanvraagt of bekomt moeten de wettelijke normen gerespecteerd worden.

Deze erkenning dien je ook via het aanvraagformulier “Evenementen” aan te vragen.

Volgens het gemeentedecreet heeft de burgemeester het recht om een voor het publiek toegankelijke inrichting te sluiten als de openbare orde in de buurt ervan verstoord wordt.

Probeer in ieder geval de grens van 100dBA niet te overschrijden. Deze grens zou volgens medici nog net aanvaardbaar zijn. Nog hogere geluidsniveaus kunnen blijvende gehoorschade veroorzaken. 

Cultuurdienst

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 15
fax 09 333 71 13
cultuurdienst@kruishoutem.be