Schenken van sterke drank

Voor het schenken van sterke drank tijdens een openbare manifestatie, bv een fuif, heb je een toelating nodig. Hiervoor dien je gebruik te maken van een speciaal daarvoor aangemaakt aanvraagformulier (application/msword, 286.7 kB, info), dat je best samen met het aanvraagformulier “Evenementen” tijdig bezorgt aan het gemeentebestuur.

De gemeente gaat na of je je als organisator bevindt in één van de gevallen van uitsluiting bepaald bij artikel 11, § 1,2° tot 7° en 9° van de Wet betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank. Onder deze uitzonderingsregels vallen bijvoorbeeld mensen die een veroordeling hebben voor een strafbaar feit en bij wie dit dan ook op het strafblad staat.

Aanvragers van deze vergunning die niet in Kruishoutem wonen, dienen bij hun aanvraag een bewijs van goed gedrag en zeden (op te vragen bij het gemeentebestuur van hun woonplaats) te voegen.

Let in ieder geval goed op met de aanwezigheid van alcoholpops!
Wie geen vergunning heeft, kan na een controle worden beboet.

Schenk geen:
- alcohol aan -16 jarigen!
- sterke drank aan minderjarigen!

Er is geen vergunning sterke drank nodig voor bieren, wijnen, mousserende en andere al dan niet gegiste dranken en tussenproducten. Porto, sherry en martini kunnen dus wel; pisang, campari, whisky-cola, gin-tonic, jenevers, breezer…kunnen niet.

Interessante website FOD Volksgezondheid / Jongeren en alcohol

Cultuurdienst

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 15
fax 09 333 71 13
cultuurdienst@kruishoutem.be