Werken met vrijwilligers

Vrijwilligerswerk is niet zomaar om het even welke activiteit. Het moet gaan om inzet voor een ander zoals: mensen helpen, klussen uitvoeren, activiteiten plannen, evenementen organiseren, leden en/of vrijwilligers werven …

Daarenboven verricht men die activiteiten zonder daarvoor een bezoldiging te ontvangen. Vrijwilligerswerk is onbetaalde inzet, zonder dat men daartoe verplicht wordt. Iedereen die ouder is dan 15 jaar (of in het jaar zelf nog 16 wordt) mag vrijwilligerswerk doen.

Toch laat de wet toe dat vrijwilligers een kostenvergoeding ontvangen zonder in de problemen te komen met sociale zekerheid en kinderbijslag.  Op dergelijke kostenvergoedingen moeten noch belastingen noch sociale zekerheidsbijdragen worden betaald.

Ofwel krijgt de vrijwilliger een forfaitaire kostenvergoeding ofwel een reële kostenvergoeding. De precieze en geactualiseerde bedragen kan je steeds terugvinden op www.vrijwilligerswerk.be.

Informatieplicht

Men is als organisatie verplicht om de vrijwilligers over een aantal basiselementen te informeren.

Zo dient men de vrijwilliger te verwittigen van

  • de sociale doelstelling van de organisatie
  • het juridisch statuut van de organisatie
  • de identiteit van de verantwoordelijke(n)
  • de afgesloten verzekeringen
  • mogelijke kostenvergoedingen

De organisatie kan deze informatie collectief of individueel, schriftelijk of mondeling, of via haar website meedelen.

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij

Steunpunt Vrijwilligerswerk Oost-Vlaanderen
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
09/267 75 44
vrijwilliger@oost-vlaanderen.be of op www.vrijwilligerswerk.be

Gratis verzekering voor vrijwilligers 

Vanaf 1 juli 2007 biedt het provinciebestuur Oost-Vlaanderen een gratis verzekering vrijwilligerswerk aan. Dit kan dankzij de middelen die de Nationale Loterij hiervoor vrijmaakte. Hiermee willen we vooral tijdelijke en occasionele initiatieven goed verzekeren. De aangeboden verzekering omvat burgerrechtelijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen. Alle vrijwilligersorganisaties zoals omschreven door de vrijwilligerswet komen hiervoor in aanmerking.

Deze verzekering vervangt de jaarverzekering van de leden en vrijwilligers bij de gekende verenigingen niet, maar kan ingeschakeld worden bij activiteiten waar men sporadisch beroep doet op extra vrijwilligers. De organisaties kunnen op een eenvoudige manier tot maximum 100 gratis vrijwilligersdagen bekomen. Eén vrijwilligersdag staat voor een verzekering van één vrijwilliger voor één dag.

Hoe verzekeren?
Vul een aanvraagformulier (te downloaden via de website van de provincie Oost-Vlaanderen) in en bezorg het aan de contactpersoon van je gemeente (Carine Ketels – ombudsdienst – 09/333 71 27). Binnen de zes weken ontvang je van het provinciebestuur al dan niet een erkenning als vrijwilligersorganisatie. Eens erkend kan je vrijwilligersactiviteiten rechtstreeks verzekeren bij de verzekeringsmaatschappij. Het formulier om activiteiten (toetredingsformulier) of een schadegeval aan te geven, pluk je van de website van Belfius Verzekeringen België (http://www.belfius-verzekeringen.be/dossier-en-achtergrondinformatie/vrijwilligerswerk/aangifteformulier-activiteiten/#.WMk-clU18dU). 

Meer info vind je

Ombudsdienst

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 27
fax 09 333 71 13
ombudsdienst@kruishoutem.be