Wettelijk verplichte verzekeringen

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor vrijwilligers

Iedere vrijwilligersorganisatie is verplicht een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) af te sluiten voor haar vrijwilligers.

Gratis verzekering voor vrijwilligers

Vanaf 1 juli 2007 biedt het provinciebestuur Oost-Vlaanderen een gratis verzekering vrijwilligerswerk aan. Dit kan dankzij de middelen die de Nationale Loterij hiervoor vrijmaakte. Hiermee willen we vooral tijdelijke en occasionele initiatieven goed verzekeren. De aangeboden verzekering omvat burgerrechtelijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen. Alle vrijwilligersorganisaties zoals omschreven door de vrijwilligerswet komen hiervoor in aanmerking.

Deze verzekering vervangt de jaarverzekering van de leden en vrijwilligers bij de gekende verenigingen niet, maar kan ingeschakeld worden bij activiteiten waar men sporadisch beroep doet op extra vrijwilligers. De organisaties kunnen op een eenvoudige manier tot maximum 100 gratis vrijwilligersdagen bekomen. Eén vrijwilligersdag staat voor een verzekering van één vrijwilliger voor één dag.

Hoe verzekeren?
Vul een aanvraagformulier (te downloaden via www.oost-vlaanderen.be) in en bezorg het aan de contactpersoon van je gemeente (Carine Ketels – ombudsdienst – 09/333 71 27). Binnen de zes weken ontvang je van het provinciebestuur al dan niet een erkenning als vrijwilligersorganisatie. Eens erkend kan je vrijwilligersactiviteiten rechtstreeks verzekeren bij de verzekeringsmaatschappij. Het formulier om activiteiten (toetredingsformulier) of een schadegeval aan te geven, pluk je van de website van Dexia Verzekeringen België (http://www.dexia-verzekeringen.be/vrijwilligerswerk/). 

Meer info vind je

 • op de website van de provincie Oost-Vlaanderen (www.oost-vlaanderen.be), rubriek Cultuur  & vrije tijd / Vrijwilligerswerk / Verzekeringen;
 • bij Steunpunt Vrijwilligerswerk Oost-Vlaanderen
  Mevr. Dominique Verspeurt
  W. Wilsonplein 2
  9000 Gent
  tel .09/267 75 89 – fax. 09/267 73 97
  vrijwilligersverzekering@oost-vlaanderen.be 

Verzekeringen objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing

Als je vereniging permanent een ruimte uitbaat die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk is, moet je een verzekering objectieve aansprakelijkheid afsluiten. Die verzekert je tegen lichamelijke en stoffelijke schade in geval van brand en ontploffing.

De verzekering is verplicht wanneer je als vereniging permanent een ruimte (lokaal, zaal, tent,..) in beheer hebt en gebruikt voor je activiteiten. Het is daarbij niet vereist dat je eigenaar of huurder bent van deze ruimte.

Voor evenementen in alle gemeentelijke lokalen (De Mastbloem, gemeenschapslokalen, gemeenteschool, jeugdhuis…) heeft het gemeentebestuur reeds een dergelijke verzekeringspolis afgesloten. In deze gevallen is het dus niet nodig dat je nog eens dezelfde verzekering afsluit.

Nog belangrijke wettelijk verplichte verzekeringen

 • Verzekering tegen arbeidsongevallen. Deze verzekering dien je in ieder geval af te sluiten als je personeel in dienst hebt.
 • Verzekering voor de organisatie van wielerwedstrijden. Organisatoren van wielerwedstrijden en/of veldritten moeten deze verzekering verplicht afsluiten.

Cultuurdienst

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 15
fax 09 333 71 13
cultuurdienst@kruishoutem.be