Noodzakelijke verplichtingen

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Voor je vrijwilligers en je vereniging ben je wettelijk verplicht een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten. Voor anderen geldt deze wettelijke verplichting niet, maar is een verzekering BA ten zeerste aan te bevelen

Verzekering tegen brand en aanverwante risico’s

Een brandverzekering is niet verplicht, maar ten zeerste aan te bevelen. De gevolgen van brand kunnen immers heel zwaar zijn. De brandverzekering dient om schade aan onroerende en roerende goederen te vergoeden, dus aan het gebouw en de inboedel.

Bij het gebruik van De Mastbloem kunnen organisatoren die niet over een eigen verzekering beschikken, tegen kostprijs en op basis van de aard en omvang van de activiteit, aansluiten bij de gemeentelijke polis. Je neemt hiervoor contact op met de ombudsdienst – 09/333 71 27. Deze regel geldt enkel voor de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en de verzekering tegen brand en aanverwante risico’s.

Cultuurdienst

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 15
fax 09 333 71 13
cultuurdienst@kruishoutem.be