Aan te bevelen verzekeringen

Verzekering tegen lichamelijke ongevallen van vrijwillige medewerkers

Deze verzekering is niet wettelijk verplicht, maar voor sommige verenigingen toch aan te raden. Het lijkt ons gepast om personen die zich vrijwillig inzetten voor je vereniging ook adequaat te verzekeren voor het geval ze het slachtoffer worden van een voorval met lichamelijk letsel.

Verzekering rechtsbijstand

Schadegevallen geven niet zelden aanleiding tot lange juridische discussies, vaak voor de rechter. In die gevallen zal je al heel snel bijstand en advies moeten inwinnen bij een juridisch deskundige of een advocaat. Een verzekering rechtsbijstand komt tussenbeide in de kosten van het juridische conflict: advocaat, gerechtskosten.

Cultuurdienst

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 15
fax 09 333 71 13
cultuurdienst@kruishoutem.be