Facultatieve verzekeringen

Verzekering contractuele aansprakelijkheid

Wie een lokaal huurt of gebruikt, moet dit na afloop achterlaten in dezelfde staat als waarin het zich bevond voor de activiteit.

De tijdens een activiteit veroorzaakte schade aan een lokaal die niet door de brandpolis gedekt wordt, kan je verzekeren via een polis contractuele aansprakelijkheid. In bepaalde gevallen zal de verzekeringsmaatschappij evenwel kosten kunnen terugeisen van de verantwoordelijke voor de schade. Lees je polis goed na op bepalingen rond terugeising in geval van ‘vrijwillige’ en ‘onvrijwillige’ schade.

Verzekering alle risico’s

De verzekering alle risico’s dekt niet alleen de risico’s van een brandpolis, maar ook de risico’s van diefstal, vandalisme enzovoort. Zowel eigen als gehuurd materiaal kan je op deze manier verzekeren.

Verzekeringen tijdelijke activiteiten

Dit is een welbepaalde formule voor tijdelijke activiteiten. De makelaar kan het je gemakkelijk maken door met een soort all-in formule te werken.

Deze polis combineert meestal drie verzekeringen: een verzekering BA, een verzekering rechtsbijstand en een verzekering lichamelijke ongevallen. Deze verzekering kan je aanvullen met bijvoorbeeld een polis voor eigen lichamelijke en materiële schade, of een annuleringsverzekering om de kosten van terugbetaling van tickets te dekken.

Cultuurdienst

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 15
fax 09 333 71 13
cultuurdienst@kruishoutem.be