Verhuur van audiovisueel -, tentoonstellings- en sportmateriaal

De provincie Oost-Vlaanderen leent, tegen een bescheiden huurprijs, audiovisueel, tentoonstellingsmateriaal en sportmateriaal uit aan feitelijke verenigingen waarvan de hoofdverantwoordelijke woont in de provincie en aan rechtspersonen met maatschappelijke zetel op het grondgebied van de provincie. Op deze manier wil zij het verenigingsleven in de provincie ondersteunen en stimuleren.

Het materiaal kan enkel worden ontleend door socio-culturele verenigingen, sportclubs- en federaties, burensportdiensten, interlokale verenigingen, jeugdverenigingen, gemeenten en andere rechtspersonen. Aanvragen voor activiteiten met een commercieel doel worden afgewezen.

Vooraleer een ontlener in aanmerking komt om een beroep te doen op de uitleendienst dient deze het registratiedocument behoorlijk ingevuld en ondertekend aan de dienst te bezorgen. Aan de hand van de verstrekte gegevens bepaalt de uitleendienst of zij in aanmerking komen voor ontleningen. Het klantennummer wordt medegedeeld aan de verantwoordelijke.

De Uitleendienst is als volgt georganiseerd:
1° administratie en centraal magazijn:
Kapiteinstraat 55, 9000 Gent; tel. 09/253 40 38

2° regionale magazijnen:
Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas; tel. 03/776 94 39
Zakkaai 27, 9500 Geraardsbergen; tel. 054/41 27 35

De aanvragen kunnen ten vroegste 6 maanden en ten laatste 5 dagen voor de datum van afhaling worden ingediend. De uitleenperiode is beperkt tot 4 weken voor toneelproducties en tentoonstellingen en tot 2 weken voor andere activiteiten.

De aanvraag van het materiaal moet schriftelijk worden ingediend (website, brief, fax, e-mail) en wordt gericht aan de Uitleendienst, Kapiteinstraat 55, 9000 Gent, fax: 09/253.40.28,
De registratie- en aanvraagformulieren vind je samen met het volledig reglement op www.oost-vlaanderen.be/uitleendienst.

Velden

NaamWaarde
ThemaVrije tijd / Evenementen organiseren