Geluidsnormen

Het zal je wellicht niet ontgaan zijn dat de Vlaamse regering nieuwe geluidsnormen heeft goedgekeurd die sinds 1 januari 2013 van kracht zijn. Hiermee wil de regering gehoorschade vermijden, maar een goede muziekbeleving toch nog mo­gelijk maken. Schattingen van het departement Leefmilieu van de Vlaamse overheid spreken immers over 40% jongeren die afsteven op een leven met gehoorschade ten gevolge van blootstelling aan te luide muziek.

Het geluidsniveau op een activiteit met elek­tronisch versterkte muziek moet kleiner of gelijk zijn dan 85 dB(A) LAeq,15min (LAeq, 15 min. is een gemiddeld geluidsniveau ge­meten over 15 minuten).

Wie een hoger geluidsniveau wenst, moet ofwel beschikken over een milieuvergunning of een afwijking aanvragen bij het gemeentebestuur.

Daarnaast dienen volgende maatregelen te worden genomen (ook voor locaties met een milieuvergunning):

 • geluidsniveau >85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95dB(A)LAeq,15min:
   • geluidsniveau meten;
   • het geluidsniveau visualiseren ter hoogte van de geluidstafel.
 • geluidsniveau >95 dB(A) LAeq,15min en ≤100 dB(A) LAeq,60min:
   • geluidsniveau meten, ter hoogte van de geluidstafel;
   • geluidsniveau visualiseren én registreren ter hoogte van de geluidstafel;
   • gratis oordopjes ter beschikking stellen.

Geluidspieken boven de 100 db(A) mogen bijgevolg maar kortstondig voorkomen om blijvende gehoorschade van bezoekers te vermijden.

Voor activiteiten waar meer dan 85 dB(A) vereist is (vnl. optredens en fuiven) zal gespecialiseerde meetapparatuur moeten worden ingehuurd. Veel verhuurders van geluidstafels hebben dit ondertussen ook in hun verhuurgamma en bieden dit als 1 verhuurpakket aan.

Erkende en opgeleide controleurs van het departement Leefmilieu van de Vlaamse Overheid of hiertoe erkende en opgeleide lokale politieagenten staan in voor de controle en naleving op deze regelgeving. Zij kunnen verbaliseren, sanctioneren of bijkomende maatregelen aan de organisator opleggen opdat het evenement verder zou kunnen blijven plaats vinden.

De aanvraag tot afwijking op de geluidsnormen kan via het aanvraagformulier 'Aanvraag toelating evenement' -zie http://www.kruishoutem.be/website/82-www/2964-www/3037-www.html.

Meer info

http://www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/geluidshinder/beleid/muziek

Cultuurdienst

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 15
fax 09 333 71 13
cultuurdienst@kruishoutem.be

Jeugddienst

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 29
fax 09 333 71 13
jeugddienst@kruishoutem.be