Bewaking tijdens je evenement

Op welke manieren kan je als organisator bewaking inzetten?

Als je beslist om een bewakingsteam in te zetten, dan heb je als organisator drie mogelijkheden:

Hieronder beschrijven we de opties die gelden voor zowel fuiven, concerten, muziekfestivals, sportmanifestaties ... 

Mogelijkheid 1: je doet enkel beroep op een erkende bewakingsfirma

Als je als organisator een beroep wilt doen op een erkende bewakingsfirma, dan moet je dit vooraf melden via het aanvraagformulier evenementen. 

Een lijst van alle vergunde bewakingsondernemingen vind je via www.vigilis.be

Mogelijkheid 2: je werkt enkel met vrijwilligers

Als je als organisator vrijwilligers wil inzetten voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten, dan moet je dit aanvragen bij het gemeentebestuur. De burgemeester zal, na advies van de korpschef van de lokale politie, u deze toestemming verlenen.

De vereniging duidt vooraf een postchef aan. Hij heeft de leiding over de bewakingsploeg en is bereikbaar via een mobiele telefoon.

Bewakingsactiviteiten kunnen slechts door vrijwilligers worden uitgevoerd wanneer voldaan is aan volgende voorwaarden:

 • Je moet toestemming hebben van de burgemeester.
 • Het vrijwilligersteam is samengesteld uit eigen leden van de organiserende vereniging of het heeft er minstens een aanwijsbare band mee.
 • Via het aanvraagformulier maakt de organisator een lijst over van de vrijwilligers die hij voorstelt om in te zetten voor security-opdrachten.
 • Het gaat uitsluitend om de uitoefening van activiteiten van persoonscontrole en verkeersbegeleiding.
 • Vrijwilligers mogen dit enkel gratis doen, ze kunnen ook geen vergoeding in natura of fooien ontvangen.
 • Inzet van vrijwilligers kan enkel als je als organisatie slechts sporadisch een evenement organiseert.
 • De vrijwilligers die bewakingsactiviteiten uitoefenen mogen dit slechts sporadisch (maximum 4 keer per jaar) doen (denk hierbij aan vrijwilligers die actief zijn in verschillende organisaties of verenigingen).

De vrijwilligers die ingezet worden moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Geen lid zijn van een politiedienst en er de voorbije 5 jaar geen deel van uitgemaakt hebben.
 • Niet het beroep uitoefenen van privédetective of wapenhandelaar.
 • Tenminste 18 jaar zijn (uitvoerders) en 21 jaar (voor de postchef).
 • Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of in het andere geval gedurende tenminste drie jaar hun wettige hoofdverblijfplaats hebben in België.

Mogelijkheid 3: je werkt met vrijwilligers en professionele bewakingsagenten

Dit is een combinatie van mogelijkheid 1 en 2.

Cultuurdienst

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 15
fax 09 333 71 13
cultuurdienst@kruishoutem.be