Kampvuren

Kampvuren zijn enkel toegelaten na voorafgaande kennisgeving aan het gemeentebestuur.

Stuur uw kennisgeving naar het College van burgemeester en schepenen, Markt 1, 9770 Kruishoutem.

Regelgeving

Artikel 86 van het Algemeen Politiereglement voor de gemeenten van de politiezone Vlaamse Ardennen.

Infodienst

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 84
fax 09 333 71 13
infodienst@kruishoutem.be