Braderie

De nieuwe wet biedt nog steeds de mogelijkheid om braderieën met aankondiging van prijsverminderingen te organiseren tijdens de sperperiode. Daarbij gelden de volgende voorwaarden (artikel 32§3 van de WMPC):

  • Het initiatief moet uitgaan van een handelaarsverbond of handelscomité. In gemeenten waar geen handelaarsvereniging bestaat, kan het ook gaan om de lokale middenstandsraad.
  • Per jaar mogen meerdere braderieën worden georganiseerd, maar de aankondiging van prijsverminderingen tijdens de sperperiode is slechts een maal per jaar toegestaan.
  • De braderie mag slechts plaatsvinden gedurende 4 dagen. Wanneer de braderie over een weekend loopt, dan moet de zondag niet worden meegeteld voor de berekening van de maximumperiode van vier dagen, op voorwaarde dat alle winkels zonder uitzondering sluiten op zondag. In alle andere gevallen telt deze zondag wel als één van de vier dagen.
  • Het is de handelaar vrij al dan niet prijsverminderingen aan te kondigen of toe te passen tijdens een braderie. Wanneer hij dat doet, heeft dit wel gevolgen voor de referentieprijs en voor de prijsvermindering geldig tijdens de solden. Volgens de nieuwe wet is de referentieprijs voor de solden, de laagste prijs die de onderneming heeft toegepast tijdens de maand die de solden voorafgaat.

De aanvraag tot toelating voor de organisatie van een braderie dient gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen, Markt 1 te 9770 Kruishoutem.

Bij braderieën die tijdens het weekend worden georganiseerd, is een afwijking op de verplichte wekelijkse rustdag vereist. Deze kan door de gemeenten worden toegestaan.

Wetgeving

Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming

Braderie in Kruishoutem

In Kruishoutem wordt de jaarlijkse braderie georganiseerd door Unizo, afdeling Kruishoutem.

Dienst Lokale Economie

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 84
fax 09 333 71 13
economie@kruishoutem.be