Wijk-Werken

De klus klaren met wijk-werk

Sedert 1 januari 2018 bestaat het federaal georganiseerde PWA-stelsel niet meer en ging het over in het nieuwe Vlaamse stelsel ‘wijk-werken’. Oudenaarde, Ronse, Zingem, Kruishoutem, Lierde, Zwalm en Horebeke hebben beslist om via de projectvereniging wijk-werkorganisator Vlaamse Ardennen samen te werken om dit nieuwe wijk-werken te organiseren. Hiermee zal een gebied van bijna 90 000 inwoners worden bediend.

De meeste PWA’ers hebben de overstap gemaakt naar wijk-werk. Zij kunnen onbeperkt in de tijd verder taken uitvoeren via wijk-werken. Naast de vroegere PWA’ers komen er nieuwe wijk-werkers bij om taken uit te voeren. Dit zijn werkzoekenden die moeilijker werk vinden en waarvan de VDAB of OCMW vindt dat hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten als ze tijdelijk ervaring kunnen opdoen in een laagdrempelige werkomgeving dicht bij huis.

Wijk-werkers worden vooral ingezet voor maatschappelijk relevante, lokale taken bij iemand thuis of in een school, gemeente, OCMW, vzw, niet-commerciële vereniging of land- en tuinbouwbedrijf. Het kan bijvoorbeeld gaan om het gras in uw tuin afrijden, kleine onderhouds- of herstellingswerken, voor- en naschoolse kinderopvang, het bedelen van maaltijden aan huis, het ruimen van zwerfvuil, logistieke taken bij verenigingen en lokale besturen … Wijk-werkers krijgen hiervoor een vergoeding per uur bovenop hun uitkering.

De prijs voor een wijk-werkcheque bedraagt 7,45 euro per uur en is 30% fiscaal aftrekbaar voor particulieren. Netto komt dit neer op 5,22 euro per uur. Info Het hoofdkantoor van Wijk-Werken Vlaamse Ardennen is gelegen in de Louise Mariekaai 7 te Oudenaarde (Tel. 055 30 47 69) maar in elk van de deelnemende gemeenten of stad zijn er zitdagen voorzien.

Zitdagen in Kruishoutem en Zingem:

Kruishoutem: dinsdagvoormiddag van 9.00 u. tot 12.00 u. (Markt 3 te 9770 Kruishoutem)- 0472 79 38 64. Zingem: dinsdagnamiddag van 13.30 u. tot 17.30 u. (Alfred Amelotstraat 53 te 9750 Zingem) – 0472 79 38 64. Meer info op vdab.be/wijk.werken.