Ambachtelijke zone Hoogmolen

Ambachtelijkezone

De ambachtelijke zone situeert zich tussen de Deinsesteenweg, de Bosstraat, de Kazerneweg, de Groenenweg, de Bankstraat, de Ommegangstraat en de Hoogmolenstraat.

Oppervlakte: 39 ha
Tewerkstelling: 250 mensen
Aantal bedrijven: 40

Hoogmolen vzw
Bedrijvenzone Kruishoutem

Deze bedrijvenvereniging behartigt de belangen van alle bedrijven op de ambachtelijke zone van Kruishoutem. Zij wil een overlegplatform creëren tussen de bedrijven onderling enerzijds en tussen de bedrijven en het gemeentebestuur anderzijds. Dit platform moet het ondernemen in de ambachtelijke zone van Kruishoutem beter en interessanter maken.

Dienst Lokale Economie

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 84
fax 09 333 71 13
economie@kruishoutem.be