Nuttige links

 • De Zaubeek vzw behartigt de belangen van de bedrijven op de industriezone van Kruishoutem (en op de industriezone van Zulte).
  U vindt alle informatie over deze bedrijvenvereniging op www.zaubeek.be. Raadpleeg snel deze site en vind de job van uw dromen bij één van de dynamische groeibedrijven in deze industriezones. 
 • De dienstverlenende vereniging voor Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling Veneco2 heeft tot taak terreinen voor bedrijfsdoeleinden te bestemmen, aan te leggen en uit te rusten, en industriële en ambachtelijke gebouwen op te trekken in opdracht van de bij haar aangesloten gemeenten. Aangezien Veneco2 een totaalpakket aanbiedt, neemt zij tevens het parkmanagement van de aangelegde bedrijventerreinen ter harte. Veneco2 concentreert zich niet enkel op industriële terreinen. Ook huisvestingsprojecten zijn een belangrijk facet van de werking van de dienstverlenende vereniging. Meer en meer werpt Veneco2 zich op als initiator van gemengde projecten waarin het stedenbouwkundige aspect een belangrijke plaats inneemt. Tevens kan de dienstverlenende vereniging in samenspraak met alle aangesloten gemeenten of een deel van de aangesloten gemeenten op kostendelende wijze diverse soorten dienstverlening aanbieden in het verlengde van haar statutair doel. Veneco2 wenst zich met haar strategie ‘Veneco2, logische partner van en voor haar vennoten’ te profileren als een onmisbare schakel in de ontwikkeling en/of transformatie van projecten. Meer informatie vindt u op de website www.veneco.be of telefonisch op het nummer 09/251.22.22.

 • Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij 
  De Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen (GOM's) zijn publiekrechtelijke instellingen voor de bevordering van de economische ontwikkeling in hun provincie.
 • De Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen wil:
  - een enig aanspreekpunt zijn voor diensten, gericht op de professionalisering van de bedrijfsvoering;
  - een uniek en actief leden- en bedrijvennetwerk uitbouwen in Oost-Vlaanderen;
  - de sociaal-economische ontwikkeling en het ondernemerschap in de provincie bevorderen door het verdedigen van maatschappelijke belangen en bedrijfsbelangen.
 • Het Agentschap Ondernemen is het aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor ondernemers.  U, als ondernemer, kan er bijvoorbeeld met volgende vragen terecht:
  • U bent als ondernemer op zoek naar steun bij de Vlaamse overheid?
  • U wil meer weten over formaliteiten en vergunningen ?
  • U zoekt een vestigingsplaats of uitbreidingsmogelijkheden ?
  • U zoekt financiering voor het starten van uw onderneming of voor een nieuw project ?
  • U wil innoveren met de hulp van de overheid ?
  • U wil investeren in milieu- of energievriendelijke technologie ?
  • U zoekt begeleiding bij een dossier ?

Milieudienst

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 18
fax 09 333 71 13
milieu@kruishoutem.be