De projectcoördinator en bouwcoördinator

bouw huis

Vanaf heden moet de architect ook rekening houden met de projectcoördinator en de bouwcoördinator zonder wie hij niet meer gemachtigd is plannen te ontwerpen en te bouwen. Dit geldt voor alle gevallen waarin de werken uitgevoerd worden door minstens 2 aannemers die gelijktijdig of na elkaar werken. Daarbij komt nog dat er nieuwe documenten ingevuld moeten worden: een “veiligheids- en gezondheidsplan”, een “coördinatiedagboek” en een “aanvullend interventiedossier”. Dit reglement is in principe overal toepasbaar waar bouwwerken gepresteerd worden, vanaf de grondwerken tot de afwerking. De bedoeling is de veiligheid en de gezondheid verplicht te doen coördineren op werven waar verschillende aannemers gelijktijdig of na elkaar aan het werk zijn. De projectcoördinator treedt vanaf het begin van de studiefase van het bouwproject in actie.

De bouwcoördinator daarentegen wordt vanaf het begin van uitvoering van de werken op de tijdelijke of mobiele werf aangesteld. De projectcoördinator en de bouwcoördinator kunnen dezelfde persoon zijn.

Dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en mobiliteit

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 19
fax 09 333 71 13
ruimtelijke.ordening@kruishoutem.be