Stedenbouwkundige vergunning

Decreet

Op 1 mei 2000 trad het nieuwe decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening in werking. Dit voert de stedenbouwkundige vergunning in. Die term komt in de plaats van de vroegere term “bouwvergunning”. U vindt verder informatie over wat een stedenbouwkundige vergunning is en wanneer u een stedenbouwkundige vergunning moet aanvragen.

Ook kunt u nalezen wanneer u de medewerking van een architect nodig hebt. De wetgeving op de ruimtelijke ordening is zo ingewikkeld dat het niet mogelijk is hier alle gevallen en mogelijkheden uiteen te zetten. Bent u van plan om bepaalde werken uit te voeren, dan neemt u best contact op met de bevoegde ambtenaren van uw gemeente. Zij zullen u graag verder helpen.

Opgelet: deze regelgeving kan uiteraard gewijzigd worden.

Wij hebben geprobeerd een zo duidelijk mogelijke samenvatting van de thans geldende regels te geven.

De stedenbouwkundige vergunningbouwen 2

1. Wat?
2. Wanneer?
3. Hoe?
4. Procedure?
5. Hoelang is de bouwvergunning geldig?

Meer informatie op http://www.ruimtelijkeordening.be/

Dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en mobiliteit

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 19
fax 09 333 71 13
ruimtelijke.ordening@kruishoutem.be