De omgevingsvergunning

Vanaf 1 januari 2018 worden de bestaande procedures voor stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en milieuvergunningen in alle Vlaamse steden en gemeenten vervangen door één gezamenlijke procedure; de ‘omgevingsvergunning'.

De omgevingsvergunning komt er als antwoord van de Vlaamse regering op de vraag naar vlottere (geïntegreerde) procedures. Het nieuwe instrument moet leiden tot meer rechtszekerheid en betere besluitvorming.

De wijziging in de wetgeving betreft specifiek een procedurebesluit, dit betekent dat enkel de procedure tot het bekomen van een (omgevings)vergunning wijzigt. Voor de vergunningsplichtige werken, handelingen of meldingen blijft de bestaande regelgeving van kracht.

Architecten en milieudeskundigen zijn verplicht om hun dossiers digitaal in te dienen via het ‘omgevingsloket’.

Het gemeentebestuur moedigt zijn burgers aan om eventuele aanvragen tot het bekomen van een omgevingsvergunning tevens digitaal in te dienen via het omgevingsloket.

Meer informatie over de omgevingsvergunning vindt u terug op de website van de Vlaamse overheid.

Dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en mobiliteit

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 19
fax 09 333 71 13
ruimtelijke.ordening@kruishoutem.be

Milieudienst

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 18
fax 09 333 71 13
milieu@kruishoutem.be