De omgevingsvergunning

Vanaf 1 januari 2018 worden de bestaande procedures voor stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en milieuvergunningen in alle Vlaamse steden en gemeenten vervangen door één gezamenlijke procedure; de ‘omgevingsvergunning'.

De omgevingsvergunning komt er als antwoord van de Vlaamse regering op de vraag naar vlottere (geïntegreerde) procedures. Het nieuwe instrument moet leiden tot meer rechtszekerheid en betere besluitvorming.

De wijziging in de wetgeving betreft specifiek een procedurebesluit, dit betekent dat enkel de procedure tot het bekomen van een (omgevings)vergunning wijzigt. Voor de vergunningsplichtige werken, handelingen of meldingen blijft de bestaande regelgeving van kracht.

Architecten en milieudeskundigen zijn verplicht om hun dossiers digitaal in te dienen via het ‘omgevingsloket’.

Het gemeentebestuur moedigt zijn burgers aan om eventuele aanvragen tot het bekomen van een omgevingsvergunning tevens digitaal in te dienen via het omgevingsloket.

Meer informatie over de omgevingsvergunning vindt u terug op de website van de Vlaamse overheid.

Belasting op omgevingdossiers (01.01.2018 - 31.12.2019)

Het bedrag van de belasting bedraagt voor een

  • een omgevingdossier van een inrichting klasse 1 al dan niet in combinatie met stedenbouwkundige handelingen 1 000 euro;
  • een omgevingdossier van een inrichting klasse 2 al dan niet in combinatie met stedenbouwkundige handelingen 50 euro;
  • melding van een ingedeelde inrichting klasse 3 al dan niet in combinatie met stedenbouwkundige handelingen 10 euro.

Volledig reglement in pdf formaat (application/pdf, 185.9 kB, info)

De belasting voor dossiers van klasse 2 en 3 moet u voor het indienen van uw aanvraag storten op het rekeningnr. van de gemeente BE95 0910 0029 3958 met vermelding van ‘omgevingsvergunning klasse 2/3 – naam/ligging project’.
Het bewijs van betaling van de dossiertaks voegt u in een pdf-bestand als dossierstuk toe via het omgevingsloket.

Dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en mobiliteit

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 19
fax 09 333 71 13
ruimtelijke.ordening@kruishoutem.be

Milieudienst

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 18
fax 09 333 71 13
milieu@kruishoutem.be