De notaris

De notaris luistert, geeft raad en biedt u zijn diensten aan. Als raadsman - eerlijk, onpartijdig en onafhankelijk - die als taak heeft conflicten te voorkomen via wettelijke en rechtvaardige conventies die absolute veiligheid verlenen, is de notaris iemand die sociale vrede handhaaft en garant staat voor veiligheid. De notaris openbaart zich als raadgever in elk stadium van uw leven: hij geeft raad en acteert uw overeenkomsten.

De wet verplicht u in vele gevallen een beroep op hem te doen.

Meer informatie op www.notaris.be

Afdeling Grondgebiedzaken

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 19
fax 09 333 71 13
openbare.werken@kruishoutem.be