Riolering

UW AFVALWATER ZUIVEREN

Aansluiting op het rioleringsnet

Wanneer aansluiten op het rioleringsnet ?

  • Bij de bouw van een nieuw gebouw in een gerioleerd gebied
  • Bij de aanleg van riolering in een niet eerder gerioleerd gebied dienen bestaande gebouwen ook aangesloten.

Scheiden van afvalwater en regenwater op privaat terrein

Wanneer dient u op privaat domein een scheiding door te voeren tussen afvalwater en hemelwater?

  1. wanneer de overheid rioleringswerken uitvoert dienen particulieren tijdens rioleringswerken op privaat terrein een scheiding door te voeren tussen afvalwater en regenwater
  2. bij bouwen en verbouwen wordt via de bouwvergunning ook de voorwaarde opgelegd inzake gescheiden afvoer tussen afvalwater en regenwater

Subsidie :

  • wanneer u bij rioleringswerken verplicht dient te scheiden voorziet het gemeentebestuur in een subsidie van max. 50% van de kostprijs met een max. van 750 euro
  • de subsidieaanvraag en behandeling loopt via Farys – de afkoppelingsadviseur bezorgt hiertoe de nodige aanvraagformulieren
  • er is geen subsidie voor wie reeds bij bouwvergunning afkoppeling werd opgelegd

Hoe scheiden van afvalwater en hemelwater:

Enkel FARYS mag aansluitingen op openbare riolering uitvoeren

Opdat het belangrijk is dat de afvalwaterriool enkel afvalwater zou ontvangen, in functie van de goede werking van het zuiveringsstation, dient de aansluiting door een externe instantie (aangesteld door het gemeentebestuur) te gebeuren, nl. FARYS. Meer info en contactgegevens FARYS via het algemeen nummer 078 35 35 99. 

Installeren van een IBA

In bepaalde gebieden van onze gemeente zal nooit een riolering aangelegd worden en dit o.a. om geografische of financiële redenen. Het betreft de woningen in de rode clusters op de zoneringsplannen (http://geoloket.vmm.be/zonering/). Voor deze woningen dient u zelf te voorzien in de aanleg van een eigen waterzuivering (IBA). Hiertoe kan u ook bij FARYS terecht.

In functie van het gelijkheidsbeginsel heeft het gemeentebestuur ervoor geopteerd om eenzelfde tarief te hanteren voor rioolaansluitingen en de installatie van IBA’s ,nl. 1400 euro (excl. BTW).

Administratie openbare werken

Markt 1
Kruishoutem
tel. 09 333 71 21
fax 09 333 71 13
openbare.werken@kruishoutem.be