Elektriciteit

Hoe aanvragen?

Voor u aan de bouw begint, neemt u best contact op met de Energielijn 078/35 35 34.

Tijdelijke aansluiting op de werf

Bij de start van de bouw van een nieuwe woning is vaak een tijdelijke elektriciteitsaansluiting nodig. U dient zich voor een werfkast en een aansluiting te wenden tot de aannemer of tot Eandis via de Energielijn.

Definitieve aansluiting

Om het gebouw op het elektriciteitsnet aan te sluiten dient u zo spoedig mogelijk een aanvraag in bij Energielijn 078/35 35 34. Vooraleer de installatie aangesloten mag worden moet deze gekeurd worden door een erkend keuringsorganisme. Dit keuringsverslag moet ingediend worden bij Electrabel voor de definitieve aansluiting uitgevoerd wordt.

Nuttige info ook op www.eandis.be

Wel moet er vooraleer u effectief elektriciteit krijgt, ook nog een contract bij een leverancier afgesloten worden.  Een lijst van leveranciers kunt u terugvinden op de website www.mijnenergie.be.

Administratie openbare werken

Markt 1
Kruishoutem
tel. 09 333 71 21
fax 09 333 71 13
openbare.werken@kruishoutem.be