Water

Aansluiting drinkwaternet

Voor de formulieren om aan te sluiten op het drinkwaternet kunt u terecht op de Energielijn 078/35 35 99 of bij www.farys.be

Eigen putwater

Iedereen die zelf grondwater oppompt moet dat melden aan de afdeling Water van Animal. Indien het opgepompte water voor industriële doeleinden gebruikt wordt (veeteelt, landbouw, industrie,...) of indien het om een grondwaterbemaling voor bouwwerk gaat, moet een vergunning van de gemeente of de provincie bekomen worden. De nodige formulieren en richtlijnen kunt u bekomen bij de milieudienst - 09/333 71 21.

Als u water uit een eigen put als drinkwater moet of wil gebruiken kunt u best eerst een onderzoek laten uitvoeren door de gezondheidsinspectie.

Regenwaterput

Regenwater kunt u opvangen in een regenwaterput. Dit water kan gebruikt worden voor de spoeling van de wc, voor wasmachine, voor bad of douche, voor het wassen van de auto, het sproeien van de tuin. Het is echter niet geschikt als drinkwater.

Zorg ervoor dat bladeren, grint en ander vuil niet in de regenwaterput geraken. De put dient een overloop naar de riolering te hebben, voorzien van een terugslagklep en reukafsluiter.

Opgelet: er mag geen verbinding zijn tussen het drinkwaterstelsel en het regenwaterstelsel.

Afdeling Grondgebiedzaken

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 19
fax 09 333 71 13
openbare.werken@kruishoutem.be