Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GeRUP)

Voorlopig zijn er geen Gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen voor Kruishoutem.

Wel loopt er momenteel een studie door AMINAL, afdeling Land, voor de afbakening van de agrarische gebieden. De gebieden die afgebakend worden, zijn: de agrarische gebieden, de bosgebieden, de natuurgebieden, de niet gerealiseerde gebieden (dienen opgenomen te worden in het agrarisch gebied), de structureel aangetaste gebieden (dienen uitgesloten te worden uit het agrarisch gebied), de zones non aedificandi en de verwevingsgebieden.

Op basis van deze studie zullen dan een aantal GeRUP's worden opgestart.

Dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en mobiliteit

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 19
fax 09 333 71 13
ruimtelijke.ordening@kruishoutem.be