Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS)

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) geeft het kader voor het gemeentelijk ruimtelijk beleid weer. Het GRS is hiërarchisch ondergeschikt aan het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) en het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS).

Het PRS voor de provincie Oost-Vlaanderen werd goedgekeurd op 18 februari 2004 en werd op 24 maart 2004 van kracht. Toch beschikt de gemeente over een grote beleidsruimte om zelf invulling te geven aan een eigen gewenste ruimtelijke ontwikkeling. Enkele voorbeelden: de afbakening van de woonkernen, van natuurelementen en open gebieden (beekvalleien, parken- en natuurgebieden, ...), de concentraties van economische activiteiten (handel, bedrijventerreinen), de concentraties van andere lokale functies (gemeenschapsvoorzieningen, toeristische en recreatieve gebieden, …), enz.

De procedure voor het tot stand komen van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is decretaal vastgelegd. In zitting van 24 augustus 2006 heeft de Bestendige Deputatie het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Kruishoutem goedgekeurd.

Documenten:

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (informatief gedeelte) (application/pdf, 881.4 kB, info)

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (bindend gedeelte) (application/pdf, 47.3 kB, info)

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (richtinggevend gedeelte) (application/pdf, 383.1 kB, info)

Kaartinfo gewenste ruimtelijke structuur (application/pdf, 1.5 MB, info)

Kaartinfo 1 (application/pdf, 3.0 MB, info)
Kaartinfo 2 (application/pdf, 2.8 MB, info)
Kaartinfo 3 (application/pdf, 1.8 MB, info)

Dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en mobiliteit

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 19
fax 09 333 71 13
ruimtelijke.ordening@kruishoutem.be