Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (GRUP)

Door de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen wordt uitvoering gegeven aan het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Deze ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn essentieel om de visie en de opties van het ruimtelijk structuurplan op het terrein uitvoerbaar te maken. De uitvoeringsplannen vertrekken steeds vanuit de visie van een ruimtelijk structuurplan.

Lopende gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen:

 • RUP nr. 11 ‘zonevreemde horecazaken’;
 • RUP nr. 15 'herbestemming verlaten site Carrefour en omgeving'

Door de Bestendige Deputatie goedgekeurde gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen:

 • RUP nr. 1 “sportinfrastructuur Lozer (Geldstraat)” - goedgekeurd op 10 mei 2007;
 • RUP nr. 3 ''Herziening fase 1A van het sectoraal BPA zonevreemde bedrijven'  - goedgekeurd op 1 juli 2010;
 • RUP nr. 8 "Zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied" (30-tal woningen) - goedgekeurd op 28 april 2011;
 • RUP nr.9 'Speelterrein Marolle (Passionistenstraat)', regularisatie speelterrein (incl. oprichten nieuwbouw) chiro verenigingen - goedgekeurd op 28 april 2011;
 • RUP nr. 6 "De Zandvlooi en omgeving" (horeca-zaak De Zandvlooi met bijhorende parking, sportterrein langsheen de Passionistenstraat) - gedeeltelijk goedgekeurd op 25 augustus 2011.
 • RUP nr. 5 "Zonevreemde bedrijven" (vervolg op de diverse sectorale BPA's zonevreemde bedrijven), gedeeltelijk goedgekeurd door de Deputatie op 15 december 2011 (6-tal bedrijven).
 • RUP nr. 10 'Sint-Elooiskeer' uitbreiding van het containerpark en de begraafplaats, alsook het bouwen van een loods voor de technische uitvoeringsdienst; goedgekeurd door de Deputatie op 26 april 2012.
 • RUP nr. 12 'Site Waegebrughe', woonzorgcentrum en kinderdagverblijf – goedgekeurd op 28 februari 2013;
 • RUP nr. 4 C, D en E "Markt en omgeving" (herziening van het BPA nr. 1 C, D en E, tweede herziening, goedgekeurd bij MB van 20/1/2006) – gedeeltelijk goedgekeurd op 30 april 2013;
 • RUP nr. 7 A en B "Markt en omgeving (herziening van het BPA nr. 1 A en B, tweede herziening, goedgekeurd bij MB van 20/1/2006) – gedeeltelijk goedgekeurd op 30 april 2013.
 • RUP nr. 13 D en E ‘Nieuw Plein en omgeving’ - goedgekeurd op 14 maart 2016
 • RUP nr. 14 ‘herbestemming verlaten bedrijfssite Recypal’ (realiseren van een inbreidingsproject in functie van woningbouw) - goedgekeurd op 14 maart 2016

Dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en mobiliteit

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 19
fax 09 333 71 13
ruimtelijke.ordening@kruishoutem.be