Gecoro

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening

Deze commissie geeft advies aan het schepencollege en de gemeenteraad over allerlei zaken in verband met de ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. Enkele adviesdomeinen: aanplantingen, aanleg nutsvoorzieningen, belangrijke bouwvergunningen, verkavelingen …

De commissie speelde ook een belangrijke rol in de totstandkoming van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

Samenstelling

Voorzitter: Pieter Van Oost

Secretaris: Kris Nachtergaele, algemeen directeur

Verslaggever: stedenbouwkundig ambtenaar

Deskundig lid: Maria Vanderlinden

Plaatsvervangend deskundig lid: Marcel Heistercamp

Andere leden:

  • André Wandels
  • Lieven Vanderhaegen
  • Sylvia Vercruysse
  • Sylvain Lamont
  • Anny Andries

Plaatsvervangende leden:

  • Rik Desmet
  • Ignace Isebaert
  • Christian Desmet
  • Elza Van De Wiele
  • Peter Berlamont

Dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en mobiliteit

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 19
fax 09 333 71 13
ruimtelijke.ordening@kruishoutem.be