Openbare werken

Signalisatievergunningen

Voor werken die u als eigenaar en of aannemer op het openbaar domein wenst uit te (laten) voeren en die de veiligheid belemmeren of de doorgang verhinderen, dient u een signalisatievergunning aan te vragen.

Deze vergunning bepaalt welke signalisatie nodig is om de veiligheid van de weggebruikers te waarborgen of welke wegomlegging gepland wordt in geval de werken ernstige hinder veroorzaken. De aanvraag dient minimum 14 dagen voor aanvang van de werken te gebeuren bij de dienst Openbare werken van de gemeente.

De aanvraag bestaat uit het aanvraagformulier (application/msword, 41.5 kB, info), een gedetailleerd inplantingsplan met opgave van alle nuttige afmetingen met betrekking tot de oppervlakte van het openbaar domein die zal ingenomen worden en een signalisatieplan waarin vermeld wordt welke signalisatiemiddelen gebruikt worden.

Hinder door werken

Zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein kunnen onder bepaalde voorwaarden recht hebben op:

Administratie openbare werken

Markt 1
Kruishoutem
tel. 09 333 71 21
fax 09 333 71 13
openbare.werken@kruishoutem.be