Openbare werken

Signalisatievergunningen

Voor werken die u als eigenaar en of aannemer op het openbaar domein wenst uit te (laten) voeren en die de veiligheid belemmeren of de doorgang verhinderen, dient u een signalisatievergunning aan te vragen.

Deze vergunning bepaalt welke signalisatie nodig is om de veiligheid van de weggebruikers te waarborgen of welke wegomlegging gepland wordt in geval de werken ernstige hinder veroorzaken. De aanvraag dient minimum 14 dagen voor aanvang van de werken te gebeuren bij de dienst Openbare werken van de gemeente.

De aanvraag bestaat uit het aanvraagformulier (application/msword, 41.5 kB, info), een gedetailleerd inplantingsplan met opgave van alle nuttige afmetingen met betrekking tot de oppervlakte van het openbaar domein die zal ingenomen worden en een signalisatieplan waarin vermeld wordt welke signalisatiemiddelen gebruikt worden.

Hinder door werken

Hinderpremie

De hinderpremie biedt wat financiële ademruimte aan kleine ondernemingen om vindingrijk te werk te gaan bij werken voor hun deur.

De nieuwe hinderpremie vervangt de rentetoelage en de inkomenscompensatievergoeding.

Meer info op http://www.vlaio.be/themas/hinderpremie.

Sluitingspremie

Hiervoor moet u uw zaak minstens 21 opeenvolgende kalenderdagen sluiten. Deze premie die kan volgen op een hinderpremie loopt vanaf de 22ste kalenderdag van de sluiting en vraagt u aan in blokken van maximaal 30 kalenderdagen. Meer info op http://www.vlaio.be/artikel/sluitingspremie.

Administratie openbare werken

Markt 1
Kruishoutem
tel. 09 333 71 21
fax 09 333 71 13
openbare.werken@kruishoutem.be