Beplant het landschap en werk zo mee aan een klimaatgezond Kruisem!

Wilt u een houtkant, heg, bomenrij, hoogstamboomgaard of bosje aanplanten? Dan bestaat de kans dat de provincie 80% van de kosten betaalt.

Komt uw aanplantingsplan in aanmerking?

Als u op alle vragen 'ja' kan antwoorden, dan kan u steun aanvragen bij de Provincie Oost-Vlaanderen.

  1. Is er ruimte voor een aanplanting van minstens 100 meter lang?
  2. Of van 200 plantjes bij elkaar?
  3. Heeft uw toekomstige hoogstamboomgaard of bomenrij plaats voor minstens 12 bomen (8 à 10 meter plantafstand)?
  4. Heeft de aanplanting een landschappelijke meerwaarde?
  5. Ligt het terrein buiten een private tuin en heeft het uitstraling naar het omliggende landschap?

Interesse?

Maak een afspraak met:

  • voor houtkanten, heggen, bomenrijen en hoogstamboomgaarden - neem contact op met: Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, 055 20 72 65, info@rlva.be
  • voor bos en bosomvorming - neem contact op met Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender, vlaamseardennen@bosgroep.be, 055 21 62 80.

Meer info op de website van de Provincie Oost-Vlaanderen.