Groenzone

Het is belangrijk dat bedrijfsgebouwen in het landschap en hun directe omgeving geïntegreerd worden. Daartoe wordt standaard in iedere bouw- en milieuvergunning de aanleg van een groenzone verplicht.

Lijst streekeigen groenstreekeigen groen

Actie voor landbouwbedrijven

Erfbeplanting
https://oost-vlaanderen.be/werken-en-ondernemen/landbouw/subsidies/subsidie-voor-het-aanplanten-van-houtige-landschapselementen-op-.html 

Aankoop streekeigen groen via boomplantactie van Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen

Eenmaal per jaar biedt het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen de inwoners de mogelijkheid streekeigen groen aan te kopen en dit aan interessante prijzen. Bestellen is enkel mogelijk met de bestelbon die u gratis toegestuurd wordt op eenvoudig verzoek (info@rlva.be). De boomplantactie gaat telkens door in november. De bestelbon is beschikbaar van september tot ongeveer half oktober. Meer info op www.rlva.be